M I X

czyli skrócone portfolio

Pole tekstowe:  Anna Treska-Siwoń                          p o r t f o l i o

logotypy

projekty dla poligrafii

opakowania
i oznakowania produktów

duży format

curriculum vitae